වාහන නඩත්තු සටහන

වාහන නඩත්තු සටහන

වාහනයක් නිසි ලෙස නඩත්තු කිරීම ගමන් කරන මඟීන්ගේ ආරක්ෂාවටද ,වාහනයෙන් උපරිම කාර්යක්ෂමතාවක් ලබා ගැනීමටද,ආරථික වශයෙන් ලාබ ලැබීමටද මහෝපකාරී වේ.

 • දිනපතා එන්ජිම පණ ගැන්වීමට පෙර
  • රෝදවල නියමිත ප්‍රමාණයට හුළං තිබේදැයි බලන්න.
  • වාහනය යට කිසිවෙකු හෝ කිසිවක් ඇත්දැයි බලන්න.
  • රේඩියේටරයේ නියමිත ප්‍රමාණයට වතුර තිබේදැයි බලන්න.
  • තෙල් හෝ ඉන්ධන කාන්දු වී පොළවට වැටී තිබේදැයි බලන්න.
  • එන්ජිමෙහි ස්නේහන තෙල් මට්ටම පරීක්ෂා කරන්න.
 • සතියකට වරක් හෝ දිගු ගමනක් යාමට පෙර
  •  එන්ජිමෙහි ස්නේහන තෙල් මට්ටම පරීක්ෂා කර අවශ්‍ය නම් සකසන්න.
  •  ප්‍රසාරන ටැංකියේ ජල මට්ටම පරීක්ෂා කර අවශ්‍ය  නම් ජලය යොදන්න.
  •  බැටරියේ කෝෂවල අම්ල මට්ටම් පරීක්ෂා කර අවශ්‍ය නම් ආස්‍රත ජලය යොදා සකසන්න.
  •  රෝදක ද්‍රව මට්ටම පරීක්ෂා කර අවශ්‍ය නම් සකසන්න.
  •  සියලු විදුලි බල්බ ක්‍රියාකරන්නේදැයි පරීක්ෂා කරන්න.
  •  වාමුව  පිස්නාවල ක්‍රියාකාරිත්වය පරීක්ෂා කරන්න.
  •  නළාවෙහි ක්‍රියාකාරිත්වය පරීක්ෂා කරන්න.
  •  අමතර රෝදය ඇතුලුව , සියලු රෝදවල වායු පීඩන පරීක්ෂා කරන්න.

( එම්.ඩී. එල්. ගුණරත්න මහතාගේ ”මෝටර් වාහනය” නම් කෘතියෙන් උපුටා ගන්නා ලද්දකි.)

Advertisements

ප්‍රතිචාරයක් ලබාදෙන්න

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

ඔබ අදහස් දක්වන්නේ ඔබේ WordPress.com ගිණුම හරහා ය. පිට වන්න /  වෙනස් කරන්න )

Google photo

ඔබ අදහස් දක්වන්නේ ඔබේ Google ගිණුම හරහා ය. පිට වන්න /  වෙනස් කරන්න )

Twitter picture

ඔබ අදහස් දක්වන්නේ ඔබේ Twitter ගිණුම හරහා ය. පිට වන්න /  වෙනස් කරන්න )

Facebook photo

ඔබ අදහස් දක්වන්නේ ඔබේ Facebook ගිණුම හරහා ය. පිට වන්න /  වෙනස් කරන්න )

WordPress.com.

ඉහළ ↑

%d bloggers like this: